Основни услуги :

1. Изготвяне на план за поддръжка на сградата (основно приложение към договора за услугата между възложителя и изпълнителя), в който са разработени разчети, в следните области :

  • обекти и системи за поддръжка;
  • обхват на мониторинга и способи за реализирането му;
  • обем на дейностите за реагиране по компетентност на проблеми и срокове.

2. Мониторинг за ранно откриване на проблеми за функционирането на сградата. Фокусирани са в следните области:                                                     

  • конструкцията и повреди на сградите;
  • електрическата система;
  • водопровод и канализация (ВиК);
  • спомагателни системи – отопление, поливни системи, пожароизвестителни и охранителни системи и др.

3. Реакция на открити проблеми във функционирането на сградите.

  • запознаване на клиента с откритите повреди и проблеми във функционирането на сградата и изградените системи;
  • отстраняване на повреди и проблеми в рамките на компетентност на фирмата и в съответствие със сключените договори.                      

Услугите за поддръжката на сградите могат да бъдат комбинирани и с услуги за почистване, особено в случаите, когато чистотата на помещения и съоръжения е в пряка връзка с функционалното предназначение и безопасност на обекта.