Косене на трева в частни дворове и парцели, поддържане на зелените части пред офиси, административни и бизнес-сгради.

Прочистване на тежки терени – косене на висока трева и бурени, почистване от камъни, изрязване на храсти и др. – в зависимост от конкретните условия и сложността на терена

Обработка на почвата

Фрезоване на земеделски площи   –  извършва се с малогабаритна селскостопанска техника. Максималната дълбочина на фрезоване е 25 – 30 см. Стойността на услугата е в зависимост от състоянието на терена и почвата (твърдост, влажност, каменливост и др.) и необходимия брой пъти фрезоване до достигане на желаната от клиента дълбочина и консистенция на почвата. Цената  се определя след оглед и по договаряне.  

 

Тежки терени се считат: терени пострадали от бедствия, наличие на наклони по големи от 10%, използвани за сметища, терени със строителни отпадъци, труден достъп до обекта или липса на пътна ифраструктура.

 

Извозване на отпадъци до депа или сметища – за извозване на отпадъци до депа или сметища, цените са в зависимост от обема, разстоянието, състоянието на пътищата, възможностите за достъп до обекта и таксите на съответните сметища за конкретното населено място.

Поради спецификата на дейностите, окончателната цена на предлаганите услугите се определя след безплатен оглед на място.

При възникнали въпроси и за допълнителна информация не се колебайте и се свържете с нас.

Поддържане на тревни площи

 • Косене – веднъж месечно, а през периода на активната вегетация – веднъж седмично.
 • Грапене (вертикутиране) – два пъти годишно, пролет и есен.
 • Валиране – веднъж месечно или през косене                          
 • Подхранване на почвата – три пъти годишно.
 • Плевене – редовно премахване на нежеланата растителност.

Грижи и поддръжка на растенията

 • Окопаване, прекопаване – пролетно и есенно прекопаване, допълнителни окопавания на почвата.
 • Плевенe – редовно премахване на нежеланата растителност.
 • Резитби – основни оформящи и направляващи резитби
 • Подхранване – подхранва се с подходящите органични и минерални торове.
 • Защита – редовен фитосанитарен контрол.Третиране с необходимите препарати.
 • Подготовка за зимен и летен сезон.

 

Допълнително : 

Поддръжка на интериорна растителност (разположена в дома, парници, зимни градини, салони, фоайета и други закрити площи)

 • Почистване и отстраняване на сухите листа и клонки.
 • Резитба и частично подрязване.
 • Подхранване с изкуствени торове – 1-2 пъти в месеца.
 • Третиране с препарати за растителна защита.                        
 • Поливане и пулверизиране на вътрешни растения.
 • Пролетна подготовка на растенията за летния сезон
 • Есенна подготовка за зимния сезон.

Други дейности:

 • Почистване след извършените дейности.
 • Третиране с подходящи препарати за трайно предотвратяване появата на растителност там, където тя е нежелана.
 • Засаждане на сезонна растителност, цветя, декоративни храсти и др. (по желание на клиентите и се договаря допълнително).                

 В цената се включват всички препарати, торове и консумативи, необходими за обработка на площите.

При възникнали въпроси и за допълнителна информация не се колебайте и се свържете с нас.